Laman Web Bahagian Kejuruteraan Cerun

 
 
 
 

Visi & Misi

E-mel Cetak

VISI

Sebagai Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan Cerun yang diiktiraf

di peringkat antarabangsa

 


MISI

Mewujudkan kaedah pencegahan yang terbaik dalam kejuruteraan cerun bagi memastikan agar cerun yang selamat, mengurangkan kesan negatif terhadap ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh kegagalan cerun

 To establish the state-of-the-art in slope engineering in order to ensure safer slopes, to reduce economic losses and social impact due to slope failures