Laman Web Bahagian Kejuruteraan Cerun

 
 
 
 

Dasar Keselamatan

E-mel Cetak

PERLINDUNGAN DATA :

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi  data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

KESELAMATAN STORAN :

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Dasar Keselamatan ICT BKC :

Secara umumnya dasar keselamatan ICT Bahagian Kejuruteraan Cerun adalah berdasarkan  kepada pekeliling yang dikeluarkan oleh pihak MAMPU.