Laman Web Bahagian Kejuruteraan Cerun

 
 
 
 

Capaian Kurang Upaya W3C

E-mel Cetak
Laman Web Bahagian Kejuruteraan Cerun menyediakan kemudahan untuk membantu mereka  yang  memerlukan  sedikit  ubahsuai  kepada  kandungan laman web ini supaya dapat dibaca dalam keadaan  yang terbaik. Ini untuk memenuhi matlamat W3C: Web Accessibility Initiative (WAI)  yang  mana untuk menjadikan portal boleh dicapai oleh Orang Kurang Upaya (OKU) dengan kemudahan yang bersesuaian.

Antara kemudahan yang disediakan pada masa ini ialah:
   Pemilihan Warna Text: Menukar  warna  text  portal untuk memudahkan  bacaan mereka yang mempunyai masalah penglihatan ataupun buta warna. Pilihan terdapat pada penjuru kanan di atas 'cpanel'
Pengubahan Saiz Text:  Mengubah saiz text untuk menjadi lebih besar atau lebih kecil mengikut kesesuaian dan memudahkan bacaan pengguna. Ianya terletak pada penjuru kanan di atas 'cpanel'
Pengubahan Kontras Portal:  Mengubah kecerahan atau kegelapan paparan kepada Portal. Ianya terletak pada penjuru kanan di atas 'cpanel'
Pengubahan Saiz Portal: Mengubah saiz  portal  untuk menjadi  lebih besar atau lebih kecil mengikut citarasa dan memudahkan bacaan pengguna. Ianya terletak pada penjuru kanan di atas 'cpanel'
Pembaca Teks Luaran: Pengguna hanya perlu "highlight" perkataan yang ingin dibacakan dan klik butang suara.